Petr (39 let), číšník, klient s těžko prokazatelným příjmem...

Klient s těžko prokazatelným příjmem. Pracuje jako číšník v restauraci, zaměstnavatel mu oficiálně vyplácí minimální mzdu, další část dostává v hotovosti jako podíl na spropitném. Má manželku, která je bez příjmu, a dvě děti. Petrovi jsme díky našim vztahům s partnery našli banku, jež mu poskytla hypoteční úvěr na koupi pozemku a výstavbu rodinného domu. Zkonsolidovali jsme i jeho ostatní závazky a celková splátka tak dosáhla úrovně, kterou mohl díky svým reálným příjmům splácet a ještě si vytvořit krátkodobou i dlouhodobou rezervu.